หนึ่ง: เด็กเชอร์ล็อคสตาร์ 168

ขออธิบายเรื่องเด็กเชอร์ล็อค 168 ในประเทศไทยสักหน่อย โดยเริ่มจากสภาพคล้ายเฉดเชอร์ล็อคซึ่งเป็นการรวมกันของพ้อยที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่นสีสันสดใส ดอกลีบทรงสูง และลำต้นแข็งแรง ที่ทุกชนิดมีเลขทะเบียนที่เรียกว่าเชอร์ล็อคสตาร์หรือ Sa168 จากนั้น สามารถปล่อยตลาดในช่วงเข้าร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงที่เหมาะกับการเจริญเติบโต ซึ่งเชอร์ล็อคสตาร์ 168 มีความเป็นมาในเรื่องของการสร้างความสุขและความฟินของผู้คนที่ปลูกเชอร์ล็อค และก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเพาะปลูกด้วยระบบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ที่จะช่วยให้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนและเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปีหลังๆ