ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการใช้คำสำคัญเพื่อเข้าสู่ระบบหรือทำรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ครับ/ค่ะ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเกมหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว กรุณาบอกมาเถอะครับ/ค่ะ ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือครับ/ค่ะ

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ แต่ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับเกม หรือต้องการข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว กรุณาให้ฉันทราบ เพื่อที่ฉันจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ!